Naša kancelária so sídlom v Liptovskom Mikuláši je založená na základe spolupráce viacerých advokátov za účelom spoločného a efektívneho výkonu advokácie. Vznik advokátskej kancelárie bol prirodzeným vyvrcholením niekoľkoročnej profesionálnej spolupráce advokátov Mgr. Samuela Dorociaka a JUDr. Petra Jančiho. Naša kancelária predstavuje ideálnu platformu pre realizáciu vzájomne zdieľaných ideí a vízií pri napĺňaní cieľov a poslania advokácie.

Našim prvoradým cieľom je nájsť pre klienta praktické a rozumné riešenie jeho problému. Naše právne riešenia nachádzame prostredníctvom proaktívneho, logického a laterálneho myslenia v súlade s poslaním advokácie.

Zameriavame sa najmä na poskytovanie právnych služieb a právnej pomoci pre bežných ľudí, ako aj pre obchodné spoločnosti pri realizácii ich obchodných a investičných zámerov na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Právne služby poskytujeme v spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami nie len v rámci mesta Liptovský Mikuláš, ale v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Klientmi našej advokátskej kancelárie sú okrem iného aj právnické osoby, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, orgány samosprávy a tiež fyzické osoby pri uplatňovaní a ochrane svojich práv a právom chránených záujmov.

Pri poskytovaní právnych služieb preferujeme tradičný štandard kombinovaný s moderným a dynamickým prístupom. Snažíme sa nielen napĺňať očakávania našich klientov, ale zároveň ich aj prekonávať.