https://www.slov-lex.sk/domov - právny a informačný portál

http://www.najpravo.sk/ - užitočná stránka nie len pre advokátov, ale aj pre klientov

http://www.orsr.sk/ - stránka obchodného registra

http://www.zrsr.sk/ - stránka živnostenského registra

http://jaspi.justice.gov.sk/ - stránka, kde si nájdete platné právne predpisy

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx - obchodný vestník

https://www.slovensko.sk/ - ústredný portál verejnej správy

http://www.nrsr.sk/web/ - stránka Národnej rady Slovenskej republiky

http://www.zbierka.sk/ - informácie zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev SR

http://www.epi.sk/ - elektronické právne informácie