Our law office

Is located in Liptovsky Mikulas. It is based on the cooperation of several lawyers with significant legal experience. The establishment of our office was a consequence of lasting professional collaboration of Mgr. Samuel Dorociak and JUDr. Peter Janci. We aim to provide a complex legal consulting. The purpose of our mutual partnership between the lawyers, achieving the maximum satisfaction of our clients. The law office represents an ideal platform for the achievement of common shared ideas and visions while fulfilling the goals and mission of advocacy.

Výživné na maloleté dieťa

Výživné je vyjadrením ekonomickej funkcie rodiny, pričom jeho účelom je zabezpečovať pre oprávnených členov rodiny uspokojovanie predovšetkým ich materiálnych potrieb, podľa schopností, možností a majetkových pomerov povinných členov rodiny. Predmetom tohto článku

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora 

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď