Naša advokátska kancelária

je kancelária so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je založená na spolupráci viacerých advokátov s dlhoročnou praxou. Vznik advokátskej kancelárie bol prirodzeným vyvrcholením niekoľkoročnej profesionálnej spolupráce advokátov Mgr. Samuela Dorociaka a JUDr. Petra Jančiho. Našim cieľom je poskytovanie komplexného právneho poradenstva. Ako advokáti vzájomne spolupracujeme za účelom dosiahnutia spokojnosti našich klientov. Naša advokátska kancelária predstavuje ideálnu platformu pre realizáciu vzájomne zdieľaných ideí a vízií pri napĺňaní cieľov a poslania advokácie...

family law 1024x200

Výživné na maloleté dieťa

Výživné je vyjadrením ekonomickej funkcie rodiny, pričom jeho účelom je zabezpečovať pre oprávnených členov rodiny uspokojovanie predovšetkým ich materiálnych potrieb, podľa schopností, možností a majetkových pomerov povinných členov rodiny. Predmetom tohto článku

real estate 1024x200

Prevod spoluvlastníckeho podielu a predkupné právo

Každý spoluvlastník má k svojmu spoluvlastníckemu podielu dispozičné oprávnenie. Znamená to, že môže k svojmu spoluvlastníckemu podielu bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov napr. zriadiť záložné právo, ustanoviť dediča a pod. Toto

stopka 1024x200

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď