Naša advokátska kancelária

je kancelária so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je založená na spolupráci viacerých advokátov s dlhoročnou praxou. Vznik advokátskej kancelárie bol prirodzeným vyvrcholením niekoľkoročnej profesionálnej spolupráce advokátov Mgr. Samuela Dorociaka a JUDr. Petra Jančiho. Našim cieľom je poskytovanie komplexného právneho poradenstva. Ako advokáti vzájomne spolupracujeme za účelom dosiahnutia spokojnosti našich klientov. Naša advokátska kancelária predstavuje ideálnu platformu pre realizáciu vzájomne zdieľaných ideí a vízií pri napĺňaní cieľov a poslania advokácie...

Výživné na maloleté dieťa

Výživné je vyjadrením ekonomickej funkcie rodiny, pričom jeho účelom je zabezpečovať pre oprávnených členov rodiny uspokojovanie predovšetkým ich materiálnych potrieb, podľa schopností, možností a majetkových pomerov povinných členov rodiny. Predmetom tohto článku

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora 

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď